مرکز خادم در راستای ترویج فرهنگ خادمی و استفاده حداکثری از ظرفیت مشتاقان به این امر پسندیده، عزیزانی که در پورتال خادم ثبت نام کرده اند را در طرح های خادم (#خادم_الحسین) و خادمیار(#خادمیار_حسینی) به کارگیری خواهد کرد.

خادم (#خادم_الحسین):

عزیزانی که خدمت آنها نیاز به مکان و زمان خاص دارد و برای ارائه خدمت نیازمند دستگاه و تجهیزات زیاد و سنگین می باشند در طرح خادم جای خواهند گرفت.

کسانی که در طرح خادم پذیرش می شوند، می بایست در یک بازه تاریخی مشخص در مکانی ثابت به ارائه خدمت بپردازند و در این خصوص با میزبان (موکب، مجموعه یا موسسه فعال در اربعین) هماهنگ خواهند شد.

 

خادمیار(#خادمیار_حسینی):

آن دسته از دوستانی که برای ارائه خدمت نیاز به تجهیزات خاص و مکان و زمان خاص ندارند در طرح خادمیار پذیرش خواهند شد. خادمیار می تواند بازه و مکان خدمت را خودش انتخاب کرده و حتی الامکان نیازمندیهایش را از محل کمک های مردمی و یا به کمک خیرین معرفی شده از طرف مرکز خادم ، تامین می کند.

لازم به ذکر است همه خادمین عزیز کلیه شرایط و مراحل خروج از کشور را می بایست بر اساس قوانین کشور رعایت و پیگیری نمایند.