1. آیا امکان خدمت گذاری دو نفر کنار یکدیگر می باشد؟

در صورتیکه نیاز به توان و تخصص هر دو نفر در یک مکان باشد بلامانع است.

 

  1. زمان بررسی وضعیت چند روز هست؟

زمان بررسی وضعیت تا پایان ثبت نام هست. بعد از ۵ مهرماه .