1. آیا خادمین نهایتا راهی کربلا میشوند ؟اگر بله به چه ترتیبی؟سازماندهی شده و دسته جمعی این اتفاق انجام می شود ؟

برای خادمین به صورتی برنامه ریزی میشود که بتوانند در طول خدمت ، یه سفر حداقل چند ساعته به کربلا داشته باشند.

 

۲.کسی که ثبت نام میکند ولی نتواند در اربعین حضور پیدا کند ، آیا می تواند خادم باشد؟

برای خادمی نیازی نیست حتما کربلا برویم. در موکب ها و مکان های ایرانی ، در شهرهای خود و حتی در منزل هم میتوانید خادمی کنید.