1. مدت زمان خدمت هر خادم چند روز می باشد؟

            مدت زمان خدمت هر زائر بستگی به نوع تخصص  و مکانی که انتخاب میشود حداقل ۵ روز و حداکثر ۱۵ روز می باشد

 

  1. خدمت گذاری از چه تاریخی شروع میشود؟

خدمت گذاری برای هر فرد متفاوت هست ، اما بازه ی کلی از ۱۵ روز قبل از اربعین تا یک روز بعد از اربعین می باشد