اطلاعیه شماره دو مرکز هماهنگی خادم کمیته مراسمات ستاد فرهنگی اربعین

خادمین باید چه کسانی باشند و چه توانمندیهایی داشته باشند؟

خادمین متشکل از برادران و خواهرانی که به سن قانونی رسیده باشند هستند.

خادمین در توانمندی و تخصص های زیر می باشند که می توانند در ایران و عراق به خدمت بپردازند:

  • خدمات عمومی
  • طباخی و نانوایی
  • حمل و نقل و تعمیرات
  • عمرانی و تاسیسات
  • پزشکی و سلامت
  • هنر و رسانه
  • رایانه و فضای مجازی
  • امور تربیت
  • مترجمی

لازم به ذکر است فرصت خادمی برای عزیزانی که امکان سفر به عراق را ندارند نیز فراهم است.