سرآغاز2019-09-19T12:14:23+04:30

پورتال خادم اربعین حسینی

۱۳۹۸ – ۱۴۴۱ – ۲۰۱۹

ضمن عرض سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، جهت ثبت نام خدمت در اربعین ۱۳۹۸، گزینه سامانه ثبت نام خادم اربعین را انتخاب نموده؛ و نیز موکب داران، موسسه ها و مجموعه های فعال در اربعین جهت جذب خادم و ثبت دیگر نیازمندی های شان به سامانه ثبت نام موکب داران مراجعه نمایند. پس از اتمام مهلت ثبت نام، درخواست ها توسط کارشناسان بررسی شده و نتیجه از طریق پورتال خادم اعلام میگردد.

سامانه ثبت نام خادم اربعین
سامانه ثبت نام موکب داران
ورود به پورتال خادم اربعین

اطلاعیه های ستاد

پورتال خادم اربعین حسینی

ضمن عرض سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام خدمت عزاداران حسینی، جهت ثبت نام خدمت در اربعین ۱۳۹۸، گزینه سامانه ثبت نام خادم اربعین را انتخاب نموده؛ و نیز موکب داران، موسسه ها و مجموعه های فعال در اربعین جهت جذب خادم و ثبت دیگر نیازمندی های شان به سامانه ثبت نام موکب داران مراجعه نمایند. پس از اتمام مهلت ثبت نام، درخواست ها توسط کارشناسان بررسی شده و نتیجه از طریق پورتال خادم اعلام میگردد.

سامانه ثبت نام خادم اربعین
سامانه ثبت نام موکب داران
ورود به پورتال خادم اربعین

اطلاعیه های ستاد